Locaties

Wij geven op verschillende locaties in Friesland les. Onze eigen dansstudio bevind zich sinds oktober 2022 in Grou. 

Oedsmawei 24G

9001 ZJ Grou

Je kunt gebruik maken van de ingang van FitConcept of achterom met de fiets/auto direct naar onze dansstudio.

Sportcentrum 'De Leeuw'

Oostergrachtswal 123

8921 Leeuwarden

Gymzaal in de brede school

Dominee van Eijck van Heslingastrjitte 1

9041 EG Berlikum

MFG 'De Tysker'

Skuorrehôfwei 2A

9021 CE Easterwierrum

Akkrum

Utingeradeelhal Akkrum

Spikerboor 10

Akkrum

Speellokaal van Basisschool

'De Twamester'

B.K. van de Bergstrjitte 2

9005 PW Wergea

In samenwerking met KDO Wirdum

Dorpshuis 'De Golle'

Swichumerdyk 1

9088 AP Wirdum